Viljelijän Berner | Combooster

Combooster Aktivointiliuos — Uusi lannoitusmenetelmä

Mitä jos pystyisit säästämään lannoituskustannuksissa ilman, että satotaso kärsii? Haluaisitko jättää enemmän hiiltä maahan ilman merkittäviä toimenpiteitä? Combooster Aktivointiliuoksen avulla typen hyväksikäyttöä pystytään kasvattamaan merkittävästi, jolloin liukoista typpeä tarvitaan huomattavasti vähemmän ja hiiltä jää maahan enemmän laskennallisesti. Combooster Aktivointiliuoksen avulla saadaan myös suurempi teho orgaanisista lannoitteista, sillä kiihtynyt maaperän mikrobitoiminta hajottaa orgaanista typpeä kasveille käyttökelpoiseen muotoon.

Uusi lannoitusjärjestelmä

Miten Combooster Aktivointiliuos toimii?

Combooster Aktivointiliuos lisää nurmien ja viljojen sadontuottoa tehostamalla typenottoa maaperästä, lietelannoista ja muista orgaanista typpeä sisältävistä ravinnelähteistä lohkon luontaisten maamikrobien avustamana.

  1. Mikrobien optimaalinen toiminta käynnistyy, kun ensimmäisessä lannoituksessa annetaan tavanomaista pienempi määrä liukoista typpeä ja samassa yhteydessä Combooster Aktivointiliuosta.
  2. Mikrobit muokkaavat lannoituksen orgaanista typpeä heti kasvukauden alussa kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Tarvittaessa täydennystyppilannoitusta voidaan antaa myöhemmin kasvukauden aikana.
  3. Typen hyväksikäyttöaste kasvaa ja humussynteesi aktivoituu. Lohkon hiilitase säilyy positiivisena, kun orgaaninen typpi on hyödynnetty jo kasvukauden alkupuoliskolla, eikä ylijäämätyppi ole aiheuttamassa tavanomaista, kasvukauden jälkeistä hiiltä hajottavaa priming -efektiä ja näin usein myös päästöjä vesistöihin.
  4. Maan viljavuus paranee.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tilaa Combooster Aktivointiliuos suoraan tilalle!

Biokasvu Oy:n tuote

Mitä Combooster Aktivointiliuos on?

Combooster Aktivointiliuos on Biokasvu Oy:n tuote, joka perustuu patentoituun keksintöön. Combooster Aktivointiliuos on vesiliukoinen kasvibiostimulantti (ei mikrobipohjainen biostimulantti), joka soveltuu myös luomutuotantoon. Tuotteen raaka-aineet ovat sokereita seoksina (Melassit ja vinassit), jotka sisältävät luonnostaan pää- ja hivenravinteita, sekä luontaisia aminohappoja.

Maan mikrobitoiminnan merkitys viljelykasvin kasvun kannalta

Maan mikrobitoiminta on erittäin tärkeää viljelykasvien kasvun kannalta. Mikrobit, kuten bakteerit, sienet ja arkeat, muodostavat monimuotoisen ekosysteemin maaperässä, joka vaikuttaa positiivisesti kasvien ravinteiden saantiin, terveyteen ja kasvuun. Tässä on joitakin syitä, miksi maan mikrobitoiminta on tärkeää viljelykasveille:

1. Ravinteiden hajottaminen ja saatavuus: Mikrobit hajottavat orgaanista ainesta, kuten kasvijätettä ja eläinten jätöksiä, maaperässä. Tämä hajotusprosessi vapauttaa ravinteita maaperään, kuten typpeä, fosforia ja kaliumia, jotka kasvit voivat ottaa käyttöönsä. Mikrobit toimivat näin ravinteiden kierrättäjinä, mikä parantaa kasvien ravinteiden saatavuutta.

2. Maaperän rakenteen ja ilmanvaihdon parantaminen: Mikrobit edistävät maaperän rakenteen muodostumista tuottamalla sideaineita, jotka auttavat maahiukkasten yhteen liittymisessä. Tämä parantaa maaperän huokoisuutta, veden imeytymiskykyä ja ilmanvaihtoa. Hyvä maaperän rakenne mahdollistaa juurten kasvun ja helpottaa ravinteiden ottoa.

3. Tautien torjunta: Tietyt maaperän mikrobit voivat olla hyödyllisiä kasveille, koska ne kilpailevat taudinaiheuttajien kanssa tai tuottavat antimikrobisia yhdisteitä, jotka estävät taudinaiheuttajien kasvua ja leviämistä. Tämä auttaa suojaamaan kasveja taudeilta ja vähentämään tarvetta kemiallisille torjunta-aineille.

4. Hapetusprosessit: Mikrobit osallistuvat maaperän hapetusprosesseihin, kuten typen sidontaan ja denitrifikaatioon. Typensitojabakteerit pystyvät muuntamaan ilmakehän typen kasveille hyödynnettävässä muodossa. Denitrifikoivat mikrobit puolestaan vähentävät nitraattityppenä maaperässä olevaa typpeä ilmakehään. Nämä prosessit ovat tärkeitä ravinteiden kierrätykselle ja typen hyväksikäytölle viljelykasveissa.

5. Stressinsieto: Maaperän mikrobitoiminta voi auttaa kasveja selviytymään stressiolosuhteista, kuten kuivuudesta, suolapitoisuudesta ja lämpötilan vaihteluista. Tietyt mikrobit voivat parantaa kasvien stressinsietokykyä tuottamalla hormoneja ja muita aineita, jotka edistävät kasvien selviytymistä haastavissa ympäristöoloissa.

6. Maan mikrobitoiminta on siis oleellinen osa maaperän terveyttä ja viljelykasvien hyvinvointia. Kestävät viljelykäytännöt, kuten orgaanisen aineksen lisääminen maahan, välttämällä liiallista maan muokkausta ja kemikaalien hallittu käyttö, voivat tukea maan mikrobitoimintaa ja edistää kasvien kasvua ja tuottoa.

Tutustu jälleenmyyjiimme ja tilaa Combooster Aktivointiliuosta! 

Philippot, L., Raaijmakers, J. M., Lemanceau, P., & van der Putten, W. H. (2013). Going back to the roots: the microbial ecology of the rhizosphere. Nature Reviews Microbiology, 11(11), 789-799.
Hartmann, A., Rothballer, M., & Schmid, M. (2008). Lorenz Hiltner, a pioneer in rhizosphere microbial ecology and soil bacteriology research. Plant and Soil, 312(1-2), 7-14.
Bonkowski, M., & Roy, J. (2005). Soil microbial diversity and soil functioning affect competition among grasses in experimental microcosms. Oecologia, 142(2), 232-240.

Scroll to Top